Dyrektor

 

Dyrektor pedagogiczny i administracyjny

/nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, pedagog specjalny, neurologopeda/

mgr Agnieszka Gapińska

 

Swoją pracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczęłam już na drugim roku studiów jako wolontariusz w szkole. Od wielu lat jestem wychowawcą i terapeutą w szkole specjalnej. Uczyłam na wszystkich etapach edukacji, prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, ruchowe oraz logopedyczne. Od roku 2006 pracuję również w kilku przedszkolach prywatnych w Poznaniu i okolicach jako neurologopeda, pedagog specjalny i nauczyciel wychowania przedszkolnego. W efekcie wieloletniej pracy uzyskałam tytuł nauczyciela dyplomowanego. Specjalizuję się w terapii trudności rozwojowych dzieci oraz korygowaniu wad wymowy dzieci w wieku przedszkolnym.
W prywatnym gabinecie prowadzę także terapię młodzieży i osób dorosłych.

W swojej pracy z dziećmi wykorzystuję każdy kierunek mojego wykształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności. Praca z człowiekiem a w szczególności z dzieckiem, któremu mogę pokazać najlepszy kierunek Jego rozwoju, pomóc pokonać trudności w rozwoju  - to jest moją pasją.

 

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu  - specjalizacja: neurologopedia.

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - kierunek: wychowanie przedszkolne.

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - kierunek: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - kierunek: logopedia. PZL nr 01065/15/182/2014

Uniwersytet  im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierunek: pedagogika specjalna   uzyskany tytuł: magister pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Doświadczenie:

- wiceprezes FUNDACJI NA NIEBIESKO / fundacja na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / - spec.w zakresie diagnozy oraz spraw administracyjnych

- członek Stowarzyszenia TRWANIE / stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych,

- nauczyciel dyplomowany,

-  wychowawca  klas I-III w szkole podstawowej (kształcenie zintegrowane),

-  wychowawca grup przedszkolnych,

-  logopeda w przedszkolach, szkole podstawowej, gimnazjum, prywatnym gabinecie,

-  nauczyciel nauczania indywidualnego,

- nauczyciel rewalidacji indywidualnej (zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia orientacji
w przestrzeni, zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne),

-  prowadzenie zajęć w ramach projektu Ratujemy i Uczymy Ratować w szkole podstawowej
i gimnazjum,

-  kierownik corocznego Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci organizowanego przez ZSS 105 w Poznaniu oraz Stowarzyszenie 'Trwanie' - uroczystość pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz pod patronatem medialnym TVP Poznań, Głosu Wielkopolskiego oraz Fundacji FILANTROP

-  opiekun stażu nauczycieli stażystów - wychowanie przedszkolne,

- praktyka neurologopedyczna z pacjentami (oddział neurologii, udarowy) w Szpitalu MSWiA,

- wiceprezes Fundacji Na Niebiesko www.naniebiesko.pl

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • „Praca terapeutyczna z dzieckiem z autyzmem”
 • „DynaMid szybka nauka”  - kwalifikacje trenera technik pamięciowych i nauki szybkiego czytania
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” I i II stopień  Pani M.Bogdanowicz
 • „Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona”
 • „Diagnozowanie i praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)”
 • „Makaton – Program Rozwoju Komunikacji PRKM”
 • „Współpraca z rodzicami”
 • „Ratujemy i uczymy ratować – pierwsza pomoc”
 • „Tworzyć a nie odtwarzać. Inspiracje plastyczne, techniczne i muzyczne, a rozwijanie kreatywności ucznia”
 • „Agresja w szkole”
 • „Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne w szkole”
 • „Podstawy pracy z dzieckiem z autyzmem”
 • „Efektywna komunikacja interpersonalna w szkole”
 • „Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań od najmłodszych lat”
 • „Krzywdzenie fizyczne i emocjonalne dzieci – diagnoza i pierwsza interwencja”
 • „Podstawy integracji sensorycznej”
 • „Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań od najmłodszych lat”
 • „Analiza rysunków dzieci i dorosłych”
 • „Inteligencja emocjonalna a rozwój osobisty”
 • „Literatura bawi, uczy, wychowuje”
 • „Zabawy sensoryczne”
 • „Zastosowanie metody Castillo Moralesa”
 • "Wczesna interwencja i terapia"
 • "Wykorzystanie diagnozy i terapii neuropsychologicznej w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością"
 • "Kurs technik neurofizjologicznych w usprawnianiu dzieci ze skoliozą oraz profilaktyce wad postawy"
 • "Pierwsza pomoc przedmedyczna"
 • "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"
 • "Praca nauczyciela z ofiarami i sprawcami przemocy"
 • "Dziecięcy masaż Shantala"
 • "Wdrożenie nowego nadzoru pedagogicznego" (w ramach Rady Pedagogicznej)
 • "Zmiany w prawie oświatowym. Zapoznanie z zaleceniami MEN i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty" (w ramach RP)
 • "Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych"
 • "Techniki prezentacji" w ramach "Nowoczesna i alternatywna metoda psychopedagogiczna"
 • "Awans zawodowy" (w ramach RP)
 • "O dzieciach uzdolnionych matematycznie"
 • "Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela, czyli jak nie stracić motywacji do pracy"
 • "System edukacji przez ruch D.Dziamskiej"
 • "Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej"
 • "Czy czytanie jest nam dzisiaj potrzebne? - Cała Polska Czyta Dzieciom"
 • "Nauczyciel - kreator i pedagog"
 • "Ruch, który uczy i rozwija umysł"
 • "Wychowanie przez sztukę z ‘Przygodą i uśmiechem’ "
 • "Motywujemy do działań twórczych!Plastyka i technika w klasach 4-6"
 • "Język angielski w edukacji przedszkolnej"
 • "Kreatywni interaktywnie. Łączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami w edukacji   przedszkolnej"
 • Warsztaty plastyczne OEdN Poznań
 • Udział w spotkaniu szkoleniowo - informacyjnym dot.alternatywnej metody komunikacji PECS
 • "Możliwości zastosowania treningu uwagi słuchowej metodą A.Tomatisa w terapii i wsparciu rozwoju dzieci"
 • "Na dobry start w przygotowaniach do szkoły - wychowanie przez sztukę". Konferencja.
 • "Komunikacja nauczyciel-rodzic, jako metoda wychowawcza wspomagająca rozwój dziecka"
 • "Pierwsza klasa, to nie czas na eksperymenty, czyli jak uczyć w nowej rzeczywistości"
 • Żywienie a zdrowie - zasady prawidłowego żywienia, znaczenie ruchu w życiu człowieka ODN
 • "Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu?" Konferencja.
 • "Adaptacja dziecka w przedszkolu." Konferencja.
 • "Dlaczego się (nie)uczymy.? poznaj błędy poznawcze, decyzyjne naszego mózgu i sposoby ich unikania".
 • "Jak radzić sobie z agresją u dzieci?"
 • „Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu”.
 • „Praca z dzieckiem wycofanym i nieśmiałym w edukacji wczesnoszkolnej”.
 • "Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej".
 • "Praca z dzieckiem z autyzmem w warunkach szkolnych, w systemie klasowo - lekcyjnym"
 • „Dziecko z autyzmem w przedszkolu” – konferencja
 • „Autyzm w szkole – o podążaniu za dzieckiem z ofertą edukacyjną” - konferencja
 • „Matematyka na wesoło. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci”
 • "Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy"
 • "Wykorzystanie MAP MYŚLI dla podniesienia jakości uczenia się i nauczania"
 • "Kluczowe kompetencje trenerskie w pracy wychowawcy - nauczyciela"
 • "Jak w pracy z grupą uwzględnić indywidualne potrzeby poznawcze, wzmóc uwagę podczas lekcji dzięki wykorzystaniu koncepcji indywidualnych wzorców myślenia D.Markowej i A.Powell"
 • „Opóźniony rozwój mowy – wielopłaszczyznowe podejście do terapii dziecka” FUNDACJA FONIA GDAŃSK
 • "Charakteryzacja przedszkolnego aktora"
 • "Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo"
 • "Rotacyzm"
 • "Nadmierne ślinienie się- techniki terapeutyczne"
 • "Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"
 • "Terapia Neurotaktylna" I cz. Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej"
 • "Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy"
 • "Arteterapia-twórcza integracja" / moduł muzyczny, teatralny, taneczny"
 • "Rozwój biologiczny, poznawczy i emocjonalny dzieci w świetle nowej podstawy programowej"
 • "Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD - test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 rokużycia.Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka" / uprawnienia do wykorzystywania testu KOLD
 • "Metody terapii logopedycznej - od teorii do praktyki"
 • "Multimedia-kształtują charakter, ćwiczą umiejętności"

 

"O Rupakach" - Danuta Wawiłow

Usiądź przy mnie, mamusiu. Coś ci powiem do uszka... Wiesz, kto do mnie przychodzi, jak się kładę do łóżka? Takie śliczne, puchate, kolorowe jak ptaki... Za nic w świecie nie zgadniesz! To przychodzą RUPAKI! Te RUPAKI, mamusiu, to są takie zwierzaki - trochę jakby kociaki, trochę jakby dzieciaki, trochę jakby motyle, krokodyle czy raki... Nie rozumiesz, mamusiu? No, po prostu - RUPAKI! Są RUPAKI dorosłe i RUPAKI - dzieciaki, są RUPAKI - dziewczyny i RUPAKI - chłopaki, są RUPAKI - mądrale i RUPAKI - głuptaki, są brzydale i wcale, wcale ładne RUPAKl... Te RUPAKI mieszkają w różnych dziurach i kątach, i na przykład za szafą, gdzie się kurzu nie sprząta, i w szufladzie tatusia, i na półce z książkami, i w wózeczku dla lalki też nocują czasami. Strasznie boją się myszy i nie lubią jeść sera, zawsze tańczą kozaka, gdy na burzę się zbiera, śpią w kaloszach, a kąpiel zawsze biorą we frakach... Nie chcesz wierzyć? Naprawdę! Ja się znam na RUPAKACH! Jeśli spotkasz któregoś w kuchni albo w łazience, to go możesz pogłaskać albo wziąć go na ręce, tylko nie mów przypadkiem: Jejku, co za pokraka!", bo ty nie wiesz, jak łatwo jest obrazić RUPAKA! Popatrz, popatrz, już przyszły. Jeden siedzi na oknie! Oj, przepraszam, mamusiu, że tak ziewam okropnie! Jak mi bajkę opowie, to powtórzę ci rano... Teraz już mnie pocałuj... Zaraz zasnę... Dobranoc!